Aanmeldingsvoorwaarden Clæver Connect!

1. De organisatie, Clæver B.V., behoudt zich het recht om deelnemers, ook na aanmelding, zonder opgaaf van reden te weigeren op het evenement.
2. Tijdens het evenement kunnen audio en/of video opnames worden gemaakt. Deelnemers en partners op dit evenement gaan akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen worden gebracht of geven dit zelf aan bij de foto/videograaf als zij dit niet willen.
3. Bij de aanmelding voor Clæver Connect! ga je er mee akkoord dat je marketing mailings kan ontvangen van Clæver. Als je andere personen aanmeldt, gaan we er van uit dat je ze hier op hebt gewezen en ze hier ook mee akkoord zijn.
4. Clæver kan bij onvoldoende deelname of andere redenen het evenement eenzijdig wijzigen of annuleren, zonder opgaaf van reden.
5. Het is niet toegestaan foto's te maken of opnames van workshops, keynote speeches of presentaties in welke vorm dan ook zonder expliciete toestemming van Clæver.